Vítejte na stránkách mateřské školy Pšeník v Brně

Usilujeme o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání.
Preferujeme rodinnou a pohodovou atmosféru a individuální přístup ke každému dítěti a jeho rodině.

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě.“