Strava

 • V naší MŠ jídlo vydáváme, vaří nám Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace.
 • Vedoucí školní kuchyně paní Eva Meluzínová, tel. č.: 731 610 265.
 • Úředním dnem mimo prázdniny je pondělí: 7:30-10:30 a 11:00-16:30.
 • Ceny stravy  na školní rok 2020/21: děti do 6-ti let platí 40,-/den za stravu a děti od 7 do 10let platí  45,-/den za stravu.
 • Splatnost stravného je předem, do 25. dne v měsíci.
 • Pokud si chcete nastavit trvalý příkaz, nastavte jej na tyto průměrné částky a se splatností kolem 18. v měsíci: děti od 3 do 6 let = 880,- Kč a děti od 7 do10 let = 990,- Kč.
 • Č.ú.: 115-70800257/0100.
 • Zpráva pro příjemce = příjmení a jméno dítěte.
 • VS: zůstává stejný, novým strávníkům sdělí ŠJ po odevzdání přihlášky ke stravování.
 • Telefon výdejna stravy Pšeník: 603 834 453;
 • Odhlašování obědu do 10.00 hodin;
 • Děti tedy lze NOVĚ: omlouvat pomocí SMS. Při úspěšném odhlášení obědu/ů vám přijde potvrzovací SMS. Bez ní není odhlášení PROVEDENO.
 • Vyzvedávání obědů pouze v první den nemoci: 11.00 – 11.20 hodin;
 • Jídlo vydané do jídlonosičů je určeno k okamžité spotřebě.
Jídelníček >>>