Platby

Na školní rok 2023/2024 je školné stanoveno ve výši 750,- Kč za měsíc, splatné předem, do 25. dne v měsíci, č. účtu: 19137621/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte. Variabilní symboly budou nově přijatým dětem zaslány e-mailem.

Ceny stravného, stejně jako veškeré informace ke stravě v MŠ, naleznete v sekci PRO RODIČE/STRAVA.