zápis do mš

Informace k zápisu dětí na školní rok 2023/2024:
Zápis do naší MŠ proběhne elektronickou formou. Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.zapisdoms.brno.cz.
 
Jak získat přihlášku:
Přijímání přihlášek:
  • 3. 5. 2023 v čase 15:30- 17:00 hodin
  • 4. 5. 2023 v čase 8:00-11:00 hodin
Doklady k zápisu:
  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte (OP matky nebo doklad z ohlašovny trvalého pobytu)
  • Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
 
Pro zájemce je možná prohlídka MŠ po předchozí domluvě.