Zápis do mš

Prohlídka školky je možná po domluvě (e-mailem: reditelna@mspsenik.cz nebo telefonicky: 734227450).

Bližší informace naleznete na webových stránkách: www.zapisdoms.brno.cz.

Vydávání žádostí: 15. 4. 2024 – 14. 5. 2024 na webových stránkách  www.zapisdoms.brno.cz

Sběr žádostí o přijetí:

  • 13. 5. 2023 v čase 8-10 hodin
  • 14. 5. 2023 v čase 13-16 hodin

S sebou:

  • přihlášku potvrzenou pediatrem
  • rodný list dítěte a Váš občanský průkaz (trvalé bydliště dítěte je standardně podle trvalého bydliště matky, v jiném případě je nutné tuto skutečnost doložit).

ZÁPIS ANEB PROČ PRÁVĚ MŠ PŠENÍK

1. KAŽDÉ DÍTĚ JE PRO NÁS JEDINEČNÉ, A TAK K NĚMU I PŘISTUPUJEME

Díky pouhým dvěma třídám si můžeme dovolit „luxus“ individuálního přístupu ke každému dítěti. Všichni se známe, panuje tu rodinná atmosféra a přátelské klima.

Náš pedagogický tým je laskavý, trpělivý a kreativní.

Už se moc těšíme na všechny nové děti 🙂

2. JAK U NÁS JÍME

Stravu do naší MŠ dovážíme z MŠ Nádvorní a jsme velmi spokojení s pestrostí a kvalitou všech pokrmů. Dětem u nás opravdu chutná a rozjí se i „nejedlíci“. Veškeré masné pokrmy jsou připravovány z kvalitního českého masa. Výhradním dodavatelem drůbeže je firma Zelenka, s.r.o. Vepřové a hovězí maso je pak od firmy Steinhauser s.r.o.

O pestrou nabídku ryb se stará firma Nowaco. Kvalitní pečivo odebíráme z Heroldovy pekárny. Zeleninu a ovoce se v sezóně snažíme brát pouze českou, např. Farma Ráječek a po zbytek roku nám dodávku kvalitní čerstvé zeleniny a ovoce zajišťuje firma Míča a Bagoňová.

3. NAŠE „AHOJ ZÓNA“ ANEB ADAPTAČNÍ PROCES

Prostředí mateřské školy je obrovským zdrojem inspirace pro nová poznání, objevování a komplexní rozvoj dítěte.

Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka Vašemu dítěti ochotně pomůže, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud dokáže většinu sebeobsluhy samo (obouvat se a zouvat se, poznat si své oblečení, oblékat se a svlékat se, pít z hrníčku, používat WC, umyvadlo, kapesník atd.)

Umožněte dítěti zažívat pocit úspěchu – JÁ UŽ TO TAKÉ UMÍM SÁM !

U každého dítěte může být adaptace jiná a dopředu nelze odhadnout, jak dítě toto období bude prožívat, proto přistupujeme ke všem rodinám individuálně a s rodiči se domlouváme podle konkrétních reakcí dítěte. S laskavým přístupem a trpělivostí si nakonec zvyknou všechny děti. Rodičům doporučujeme neprodlužovat ranní loučení.

Dětem velmi pomáhá naše „AHOJ ZÓNA“ u vstupu do třídy, kde je stejné pravidlo pro všechny děti- políbit, obejmout a zamávat.

4. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE, KROUŽKY

V naší školce si samozřejmě děti nejen hrají, ale hlavně se vzdělávají. Vzdělávání doplňujeme pestrou nabídkou kulturních a vzdělávacích akcí, které si můžete prohlédnout v sekci „Kalendář akcí“ a některé naše zážitky z nich zhlédnete v aktualitách.

Pro dítě je také velmi obohacující prožívat  v mateřské škole něco pozitivního se svými rodiči. Proto pořádáme různé akce pro rodiče s dětmi (tradiční podzimní Světélkování, Velikonoční tvoření, besídka, Brigáda s opékáním, Pasování na školáky aj.), které se těší velké oblibě.

Pro předškoláky a jejich rodiče nabízíme Edukativně stimulační skupinky.

Podle zájmu rodičů nabídneme v odpoledních hodinách tři druhy kroužků:

  • Angličtina – jazyková přípravka (zajišťuje společnost Jazyková přípravka)
  • Netradiční výtvarné dílny – děti se naučí pracovat s hedvábím, fi mo hmotou, ale i jinými méně známými materiály. Čeká je malování na porcelán, decoupage nebo zajímavá plastická a prostorová tvorba. Smyslem kroužku je u předškolních dětí zlepšit jemnou motoriku, rozvíjet dětskou fantazii a smyslové vnímání. (zajišťuje společnost Rytmik)
  • Taneční a pohybový kroužek –  děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí své pohybové schopnosti. Značná část výuky je věnována rytmické průpravě, díky které se u dětí přirozeným způsobem rozvíjí cit pro hudbu. Ve výuce nechybí taneční sestavy na různá říkadla, básničky, latinsko-americké tance ve zjednodušené formě a hry podporující správné držení těla. Lekce jsou koncipovány tak, aby děti do našeho kroužku chodily rády a chtěly se v tanečním sportu rozvíjet dál. (zajišťuje společnost Rytmik)