Povinně zveřejňované informace

Název školy:

 • Mateřská škola Brno, Pšeník 18, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

Mateřskou školu zřizuje Statutární město Brno, Městská část Brno- střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, PSČ 601 69, okres Brno- město podle ustanovení §14 odst. 2. zák. č. 564/1990 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Statutem města Brna. Dále viz níže.

Organizační struktura školy:

Statutárním zástupcem Mateřské školy je ředitelka Mgr. Zuzana Drápalová Fleková. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech, v právních úkonech týkajících se dispozic s majetkem zřizovatele předaným k hospodaření.  

Mateřská škola má výdejnu stravy, strava se dováží ze Školní jídelny Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace.

Zástupce školy:

Dne 31. srpna 2022 s účinností od 1. září 2022 byla zástupcem statutárního orgánu jmenována paní Iveta Žákovská.

Seznam hlavních dokumentů:

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu:

je zveřejněn viz níže, stejně tak i na webových stránkách Městské části Brno- střed.

Žádosti o informace:

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice MŠ o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., vč. žádosti je zveřejněna viz níže.

Příjem žádostí a dalších podání:

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na e-mailovou adresu školy uvedenou v sekci Kontaktní spojení nebo telefonicky na telefonním čísle školy.
 • Příjem žádostí a dalších podání o informace se postupuje dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravené prostředky:

Řídí se dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Řídí se dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy:

 • zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 500/2000 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u ředitelky školy. Můžete je také najít v aplikaci Sbírka zákonů.

Dokumenty:
 • Formulář žádosti o poskytnutí informace (Word)
 • Sazebník Zákon 106/1999 (PDF)
 • Směrnice Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. (PDF)
 • Směrnice Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. (PDF)
 • Výroční zpráva za rok 2023 (PDF)
 • Střednědobý výhled rozpočtu 2022/2023 (PDF)
 • Střednědobý výhled rozpočtu 2023/2024 (PDF)
 • Výroční zpráva za rok 2022 (PDF)
 • Výroční zpráva za rok 2021 (PDF)
 • Výroční zpráva za rok 2020 (PDF)
 • Výroční zpráva za rok 2019 (PDF)
 • Výroční zpráva za rok 2018 (PDF)
 • Zřizovací listina (PDF)