Rodičovská iniciativa

Rodiče v MŠ Pšeník jsou organizováni jako samostatná právnická jednotka registrovaná dne 6. 11. 1991 MV pod názvem Rodičovská iniciativa – zkratka RI. Zajišťují finančně akce a kulturní pořady pro svoje děti, drobné dárky a balíčky pro děti (např. Mikulášská nadílka), sponzorují nákup hraček, pomáhají s úpravou školní zahrady i drobnou údržbou. Při akcích pořádané mateřskou školou pro společné aktivity dětí a rodičů (např. Světélkování, Rozsvěcování vánočního stromečku, Velikonoční hra, Besídka, Loučení s předškoláky, Závěrečný oheň) pořádá rodičovská iniciativa doprovodný program, který příjemně doplní společné chvíle dětí a rodičů v MŠ. Jedná se o občerstvení, kávu, rodiče se mohou mezi sebou lépe seznámit a povykládat si a rozvíjet neformální vztahy mezi sebou. Vždy panuje velmi pohodová atmosféra.

Spolupráce mateřské školy a rodičů funguje na základě partnerství. 

Výše příspěvku na kulturní a jiné akce (divadla, výlety, dárky, apod.) pro děti je na školní rok 2023/2024 odhlasována na: 2.000Kč (lze platit pololetně, tedy 1.000 Kč na pololetí). Preferována je platba na účet, č. účtu: 228078269/0600.

Na školní rok 2023/2024 byla zvolena předsedkyní Romana Laštůvková, pokladní Jiřina Novotná, revizní dohled Zuzana Durcová.