Školní řád

Školní řád je možné stáhnout zde: Školní řád MŠ (PDF) a Dodatek ke Školnímu řádu MŠ (PDF).

Vydán ředitelkou mateřské školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání pod č. j. 04/05/2020.

Platnost: od 1. září 2020