Školní řád

Školní řád je možné stáhnout zde: Školní řád MŠ (PDF).

Příloha Školního řádu Provozní řád pro strávníky je možné stáhnout zde: Provozní řád pro strávníky  (PDF).

Vydán ředitelkou mateřské školy na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání pod č. j. 04/01/2023.

Platnost: od 4. ledna 2023