Šk. vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu:

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitelky školy a v obou třídách.