Návštěva Centrálního technického dispečinku v Brněnských komunikacích

V rámci tématu „Doprava a bezpečnost“ jsme navštívili Brněnské komunikace, kde nás uvítali v Centrálním technickém dispečinku. Děti se dozvěděly, kam všude díky kamerám dispečeři vidí a k čemu takový dohled slouží. Vzhledem k rostoucí hustotě dopravy a ke všem nástrahám, které mohou právě na děti v provozu číhat, bylo nahlédnutí do jednoho z nejmodernějších dispečinků velmi přínosným doplněním našich dní o dopravě a bezpečnosti.