MŠ Pšeník se připojuje ke stávce

Vážení rodiče našich dětí,

dne 20. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců MŠ Pšeník oznámil ředitelce školy, že všichni zaměstnanci MŠ Pšeník se budou dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že mateřská škola bude pro děti celý den zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo. Dětem bude odhlášena strava a kroužek angličtiny bude nahrazen.

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí Vám bude komplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

  1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy.
  2. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání).
  3. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné didaktické pomůcky a materiály ke vzdělávání Vašich dětí.
  4. Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy).

Není pro nás pochopitelný ani smysl zákona, který sice váže výši platů učitele na 130% průměrné mzdy, ale reálných je pouze 113 %. Neustálá debata nad výší učitelských platů a řešení ve smyslu “vlk se nažral a koza zůstala celá” nám připadá jako krajně nedůstojná, nicméně v situaci, kdy státní pokladna zeje prázdnotou tohle není nic, co bychom jako učitelé nedokázali v rámci šetření vydržet.

Další zásah představuje krácení fondu sociálních a kulturních potřeb na polovinu a jeho vázání na povinnost důchodového připojištění, což povede k faktické ztrátě veškerých dosavadních pracovních bonusů pro zaměstnance škol s výjimkou příspěvku na důchod, který však bude zanedbatelný. I tohle jsme ovšem ochotni pochopit.

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Naše požadavky lze ve stručnosti shrnout do následujících bodů:

  1. Okamžité zabezpečení dostatku prostředků pro kapitolu školství tak, aby se v roce 2024 nekrátily mzdy nepedagogických zaměstnanců ani ONIV a PHmax škol (dle vyjádření pana ministra se jedná o 5 miliard korun).
  2. Okamžité zahájení reálné a férové debaty o změnách v systému inkluze (počty asistentů) a to od roku 2025 a koncepčně.
  3. Plnění koncepčních dokumentů MŠMT nebo zahájení skutečné diskuze a tvůrčí práce na změnách koncepce tak, aby tyto vedly ke zlepšení a zefektivnění školství a nikoli pouze k marginální úspoře za každou cenu.

Zároveň se připojujeme k podpoře základních škol jako navazujícího vzdělávání, kterým reálně hrozí tyto kroky:

  1. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmax), který povede k návratu před rok 2020 (např. úbytek dělených hodin, které jsou efektivní pro vzdělávání, konec tandemové výuky).
  2. Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Zuzana Drápalová Fleková, ředitelka školy

Ivana Maršálková, předsedkyně Stávkového výboru zaměstnanců MŠ Pšeník