Kulturní a vzdělávací akce, kroužky

V naší školce si samozřejmě děti nejen hrají, ale i se vzdělávají. Pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí si můžete prohlédnout v sekci „Kalendář akcí“ a některé naše zážitky z nich zhlédnete v aktualitách.

Pro dítě je také velmi obohacující prožívat  v mateřské škole něco pozitivního se svými rodiči. Proto pořádáme různé akce pro rodiče s dětmi (tradiční podzimní světélkování, velikonoční hra, besídka, brigáda s opékáním, pasování na školáky aj.), které se těší velké oblibě.

Podle zájmu rodičů nabízíme dětem v odpoledních hodinách čtyři druhy kroužků – Tanečky, Keramiku, Sportík a Jazykovou přípravku – angličtinu, které zajišťují externí kvalifikovaní lektoři.