4. Kulturní a vzdělávací akce, kroužky

V naší školce si samozřejmě děti nejen hrají, ale i se vzdělávají. Pestrou nabídku kulturních a vzdělávacích akcí si můžete prohlédnout v sekci „Kalendář akcí“ a některé naše zážitky z nich zhlédnete v aktualitách.

Pro dítě je také velmi obohacující prožívat  v mateřské škole něco pozitivního se svými rodiči. Proto pořádáme různé akce pro rodiče s dětmi (tradiční podzimní světélkování, velikonoční hra, besídka, brigáda s opékáním, pasování na školáky aj.), které se těší velké oblibě.

Podle zájmu rodičů nabídneme v odpoledních hodinách tři druhy kroužků:

  • Angličtina – jazyková přípravka
  • Malý olympionik- pohybový a sportovní kroužek, který je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností
  • Netradiční výtvarné dílny – děti se naučí pracovat s hedvábím, fi mo hmotou, ale i jinými méně známými materiály. Čeká je malování na porcelán, decoupage nebo zajímavá plastická a prostorová tvorba. Smyslem kroužku je u předškolních dětí zlepšit jemnou motoriku, rozvíjet dětskou fantazii a smyslové vnímání.