Každé dítě je pro nás jedinečné, a tak k němu i přistupujeme

Díky pouhým dvěma třídám si můžeme dovolit „luxus“ individuálního přístupu ke každému dítěti. Všichni se známe, panuje tu rodinná atmosféra a přátelské klima.

Náš pedagogický tým je laskavý, trpělivý a kreativní. Nadstandartní vzdělávání a hlavně včasnou depistáž řečových obtíží mají naše děti díky paní učitelce logopedce a logopedické asistentce v oblasti LOGOPEDIE.

Už se moc těšíme na všechny nové děti :-).